een intiatief van Regtervoort rentmeesters
Wonen op het Land
CONTACTINFORMATIE: Wonen op het Land Bezoekadres: Enterstraat 220A 7461 PE Rijssen G.J.(Jan) Harbers Mobiel: 06 - 30 35 52 68 Mail: jan.harbers@wonenophetland.nl
een intiatief van Regtervoort rentmeesters
Wonen op het Land
Regtervoort Rentmeesters (met als handelsnaam Wonen op het Land) is gevestigd te Rijssen, Enterstraat 220A, 7461 PE, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.regtervoort.nl info@regtervoort.nl 06 - 3035 5268 Functionaris Gegevensbescherming van Regtervoort Rentmeesters is G.J. Harbers, jan.harbers@regtervoort.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Regtervoort Rentmeesters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geboortedatum en –plaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Locatiegegevens Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Burgerservicenummer (BSN) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: - het maken van overeenkomsten - het doen van aanvragen namens u - het afhandelen van uw betaling Geautomatiseerde besluitvorming Regtervoort Rentmeesters neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Regtervoort Rentmeesters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden: Regtervoort Rentmeesters verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken: Regtervoort Rentmeesters gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Regtervoort Rentmeesters én heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via info@regtervoort.nl Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Regtervoort Rentmeesters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@regtervoort.nl
Alle rechten voorbehouden Wonen op het Land
CONTACTINFORMATIE: Wonen op het Land Bezoekadres: Enterstraat 220A 7461 PE Rijssen G.J.(Jan) Harbers Mobiel: 06 - 30 35 52 68 Mail: jan.harbers@wonenophetland.nl
een intiatief van Regtervoort rentmeesters
Wonen op het Land
een intiatief van Regtervoort rentmeesters
Wonen op het Land
Regtervoort Rentmeesters (met als handelsnaam Wonen op het Land) is gevestigd te Rijssen, Enterstraat 220A, 7461 PE, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.regtervoort.nl info@regtervoort.nl 06 - 3035 5268 Functionaris Gegevensbescherming van Regtervoort Rentmeesters is G.J. Harbers, jan.harbers@regtervoort.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Regtervoort Rentmeesters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geboortedatum en –plaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Locatiegegevens Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Burgerservicenummer (BSN) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: - het maken van overeenkomsten - het doen van aanvragen namens u - het afhandelen van uw betaling Geautomatiseerde besluitvorming Regtervoort Rentmeesters neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Regtervoort Rentmeesters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden: Regtervoort Rentmeesters verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken: Regtervoort Rentmeesters gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Regtervoort Rentmeesters én heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via info@regtervoort.nl Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Regtervoort Rentmeesters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@regtervoort.nl